Bensalkonklorid kan användas som impregnerinsgmedel (algskydd) för markiser. Markisen blir algfri och i stort sett vilket material som helst blir helt algfritt. Båkapell, husvagnstält, allt kan behandlas.

Man sprutar bara en lösning på 1,6% gjord av bensalkonklorid och vatten på algerna, eller i förebyggande syfte på materialet. Finns det alger så är dom döda efter 24 timmar och kan sedan tvättas bort. Annars regnar dom bort på ca 1 år.

När sprutningen – eller penslingen – är klar så har man ett långtidsskydd mot alger, mögel, mossa, svamp, blånad, lavar och påväxt i ca 4 år. Helt algfritt. Perfekt för en alfri miljö fri från gröna, röda och bruna alger på ytor och material.

Fungerar lika bra på trä, betong, tegel, putsade hus, eternit, plåt, asfalt, gångplattor som på markisväv och presseningar. Förutom att vara impregnerinsgmedel och göra helt algfritt så är dett ett långtidsverkande algskydd i 4 år eller mer.

Har Du ett fint hus eller industribyggnad? Alger eller påväxt kommer för eller senare. Spruta algskydd på tak och väggar så förblir det algfritt och fint i åratal. Industribyggnader i plåt drabbas förr eller senare av gröna, röda eller bruna alger på ytor utomhus – eller av mögel. Använd bensalkonklorid is 1,6% lösning som impregneringsmedel. Spruta på med en vanlig ogrässpruta, t ex en ryggspruta, precis tills det börjar rinna.

Finns det redan alger så försvinner dom. Är det algfritt så förblir plåten algfri i minst 4 år, troligen betydligt längre.

Det har länge saknats ett algskydd för staket och plank. Spruta på, vänta i 24 timmar, tvätta bort om det behövs. Måla sedan. Är färgen vattenbaserad så sätt till 2,5 ml 50% bensalkonklorid per liter färg så får Du ett dubbelt skydd. Först som impregneringsmedel i träet och sedan som algskydd och mögelskydd i färgen. Planket blir algfritt i 5-10 år framåt.

Har Du tegeltak med fula fläckar som Du kanske tror är fågelskit? Det är lavar. Spruta på algskydd och glöm det sedan. Lavarna dör ut och efter 1-2 år har regnet tvättat bort dom. Du förblir algfri, mossfri, mögelfri och lavarfri i 4 år framåt.

Bensalkonklorid köper man som bekämpningsmedel – algskydd – i 8%-ig lösning. Som regel är den verksamma beståndsdelen bensalkonklorid deklarerad som N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10) eller kvartär ammonioumförening.

Detta är för att användaren inte skall förstå att det är bensalkonklorid och köpa den som en koncentrerad kemikalie (50%-ig lösning) för 1/4 av priset på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid.