Bensalkonklorid (bensalkoniumklorid) är den verksamma beståndsdelen i bekämpningsmedel mot alger, svamp, blånad, mossa, lavar, mögel och annan beväxning. Det vanligaste är att man sprutar en vattenlösning med 1,6% benzalkonklorid på beväxningen.

Efter 24 timmar är alger, svamp, blånad, mossa, lavar, mögel och annan beväxning helt avdödad och man har ett långtidsskydd som varar i ca 4 år.

Behandlingen kan göras på i princip alla material, även gångplattor och asfalt, puts och tegelfasader och målade träfasader. Den fula beväxningen av lavar eller mossa på takpannor regnar helt bort på ett år efter besprutning.

Stenplattor, träfasader, plank, murar – allt blir sanerat och snyggt igen. Ölandsten återfår sina vackra färger. Behandling kan också ske i förebyggande syfte.

Bensalkonklorid kan köpas som bekämpningsmedel av olika slag. Då är det vanligen en lösning på 8% och en liter kostar ca 200 kr och 5 liter kostar 900 kr.

Denna lösning spädes sedan ut med 4 delar vatten till en 1,6% lösning. Lösningen används som bekämpningsmedel mot beväxning och före målning utomhus. Det går åt ca 1/4 liter lösning per kvadratmeter och enklast sprutar man på bensalkonklorid med en lågtryckspruta (använd skyddsglasögon).

Ett annat användningsområde är mot mögel, då använder man en lösning på 4%. Effektivt mot svampsporer, blånad och mögel. För alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, krypgrunder, källare, badrum och på vindar. På trä, betong, puts, gips och övriga byggnadsmaterial. Man bestryker eller sprutar. Vid sprutning har man alltid andningsskydd då bensalkonklorid irriterar luftvägarna och ger nysningsanfall. Man använder alltid skyddsklasögon när man hanterar bensalkonlorid, även vid utspädning.

Bensalkonkloridlösning 4% används också mot mot Svarta prickar (Cladiosporium). För målade träytor utomhus där angreppet sitter på färgytan eller i sprickor i färgen. Supereffektivt mot svarta prickar på målade träfasader och trästaket, samt övriga målade ytor utomhus· Appliceras enkelt med borste eller pensel och gnuggas in i ytan. Ofta blir fasaden så fin att den inte behöver målas om – och man får ett långtidsskydd minst 4 år framåt.

Ett annat område är som antimögelstillsats. En 5%-ig lösning är vanligast (dvs man har spätt ut koncentrerad 50%-ig bensalkoniumklorid 10 ggr). En vanlig storlek är 1/2 liter. Man använder 25 ml till 1 liter färg så bygger man in skydd mot alger, svamp, blånad, mossa, lavar och annan påväxt direkt i färgen. Har man först sprutat med 1,6% lösning så får men ett extremt långt långtidsskydd. Använder man koncentrerad bensalkoniumklorid 50% så tar man 2,5 ml per liter färg.

Enklast mätas detta med en engångs injektionsspruta. Man provar först med lite färg så man vet att det går att lösa i färgen. Fungerar som regel i alla färger som har vatten som lösningsmedel, övriga måste man prova på en liten mängd färg. Det finns vattenbaserade utomhusfärger och dessa kan sprutas med en elektrisk färgspruta, Paint Crew från Wagner.

Denna sprutan – som bara fungerar med vattenbaserade färger – laddas med 7,5 liter färg och sedan målar man plank och fasader på rekordtid. Kan också användas att spruta bensalkonkloridlösningen med, enda problemet är att den tar en stund att rengöra efteråt. Oftast är det enklare med en ogrässpruta.

Men: Det är ändå enklast att lägga bensalkonklorid utanpå målningen, gärna med ryggspruta. Då slipper man testa om bensalkonkloriden fungerar ihop med färgen.

Bekämpningsmedel mot alger, blånad, påväxt och lavar är big business. Man späder ut en enkel, biologiskt nedbrytbar kemikalie – bensalkonklorid – med vatten. Vips har priset gått upp 4-5 gånger. I vissa fall, med små förpackningar, kan priset öka 10 ggr.

För att inte den händige skall lista ut vad det är för verksam beståndsdel och köpa denna till 1/4 av priset på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid eller någon annan stans så använder man andra synonymer, t ex NAlkylbensyldimetylammoniumklorid (C8C10) eller kvartär ammoniumförening.