Bensaltensid fungerar utmärkt som bakteriedödande diskmedel. Man har vanligtvis ca 250 ppm (parts per million) bensaltensid i vattnet. Då ren bensaltensid är 50%-ig blir detta 500 ppm koncentrat.

För att räkna om ppm till milliliter koncentrat så delar man med 500. Därefter tar man svaret gånger hur många PPM man vill ha per liter.

1 liter delat med 500 ger svaret 0,002 ml. 250 (PPM) X 0,002 ml ger svaret 0,5 ml. Man använder alltså 1/2 ml (0,5 ml) till 1 liter bakteriedödande diskvatten. För en handiskning på 10 liter vatten blir det 5 ml, doseras enklast med medicinmått eller injektionsspruta.

Alla bakterier, som salmonellabakterier, dör direkt. Den rengörande effekten är hyfsad (bensaltensid är en katjonaktiv tensid, nonjonaktiva tensider är vanligare i diskmedel och har större rengörande effekt) och fungerar bra till diskning.

Man kan också fylla denna lösning på sprutflaskor (t ex tomma Köksrent, Allrent m fl) och har då ett bakteriedödande rengöringsmedel på sprutflaska (billigt dessutom). T ex i köket är det en fördel när man torkar av diskbänkar, skärskivor, arbetsbänk, vask och annat, där salmonella kan spridas. För restauranger och storkök är detta verkligen lönt att prova. Ett bättre sätt att förebygga spridning av salmonella får man leta efter.

250 PPM i diskmedel är generellt en låg dosering. Bensaltensid är tillåten upp till 1000 PPM i hudvårdsprodukter som ligger på huden hela tiden. Så det är inga problem att handdiska utan handskar om man vill det.