Bensaltensid är mycket giftig för vattenlevande organismer. Bensaltensid är biologiskt lätt nedbrytbar och accumuleras inte i vattenmiljön. Här följer lite ekologisk information.

Akvatiskt toxicitet – giftighetsgräns

Fisk, kontaktid 4 dygn – 0,85 ppm
Daphnia (vattenloppa), kontakttid 2 dygn, 0, 02 ppm
Alger, kontakttid 3 dygn, 1 ppm
Bakterier, kontakttid 30 minuter, 11 ppm

Bensaltensiden är lätt nedbrytbart och uppfyller därför EG-förordningen (EG 648/2004) för tvätt och rengöringsmedel.

Giftighetsgräns, (testas på råtta), 0,4 gram per kg kroppsvikt.

Namn: bensaltensid och bensalkonklorid är dom vanligaste namnen. Tillverkare av algstopp, mögelstopp, algfrimedel, tvättmedel med mera döljer namnet under fantasifulla sononymer och varumärken. Katjontensid, kvartär ammoniumförening osv. Det är inget ovanligt att en 5%-ig lösning (spädning 1+9) säljs för 75-100 kr för 1/2 liter.