I princip alla vattenbaserade bygnadsmaterial kan skyddas med en enkel inblandning av bensaltensid.

Bensaltensid är svamphämmande (fungicid) och bakteriehämmande (bacteriecid) och förhindrar bildandet av mögel, svampangrepp, lavar, alger, mossa, svarta prickar och liknande påväxt. Som animögeltillsats är bensaltensid kanske den bästa.

Det fina är att förutom att var en bra antimögel tillsats så skyddar den också mot svamp, alger, lavar och annan oönskad påväxt.

Skyddet varar i minst 4 år, troligen betydligt längre (vår längsta test är takpannor, 5 år nu) och fungerar både utomhus och inomhus.

I färdigblandade produkter som plast och acrylatfärger, tapetlim och liknande är doseringen 2,5 ml (2 och en halv milliliter) per liter (använd injektionsspruta eller medicinkopp för att mäta så små mängder). Gör ett praktiskt prov med en liten mängd färg för att se att det går att blanda. Ibland går det även med icke vattenbaserad färg. Det går också att lägga på efteråt, utanpå färgen, med jättepensel eller ryggspruta..

I produkter som blandas med vatten, t.ex. fogmassor, cement, murbruk, putsbruk, betong, gips, avjämningsmassor, spackel och liknande så doserar man annorlunda. Doseringen är 5 ml bensaltensid per liter blandningsvatten. Därefter blandar man bruket på vanligt vis.

Ett annat namn på Bensaltensid är Bensalkonklorid, bekvämaste och troligen billigaste inköpsstället är på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid