Skyddsutrustning vid algtvätt och mögelsanering med bensalkonklorid skall alltid användas. Skyddsglasögon skall alltid användas, det är viktigast.

Allt är baserat på enkel kunskap. Bensalkonklorid kan skada ögonen. Detta kan förhindras till 100% genom att man använder skyddsglasögon och låter bli att peta sig i ögonen om man varit i beröring med ämnet.

Ha en flaska vatten eller engångs ögonskjölj i närheten. Använd alltid skyddsglasögon, även vid blandning.

Bensalkonklorid kan irritera luftvägarna. Använd munskydd. Symtomen är nysningar eller irritation i halsen, det känns som att få såpbubblor i halsen och är mycket irriterande.

Använd helst skyddshandskar. Det finns enkla engångshandskar man kan använda. Bensalkonklorid kan ge allergiska reaktioner vid hudkontakt. Duscha när jobbet är klart.

Bensalkonklorid är en kemikalie, behandla den som om den vore farlig och använd sunt förnuft för extra säkerhet. Krångligare är det inte, använd skyddsutrustning vid algtvätt och mögelsanering.