Bensaltensid är ett alternativ till klor för att hindra alger och beväxning i swimmingpool (algskyddsmedel).

Första tillsatsen är 200 ml (2 dl) per 10 kubikmeter (10.000 liter) vatten i bassängen. Detta är en chockdosering och den tar död på befintliga alger också, algstopp.

För att behålla skyddet mot alger i swimmingpoolen – eller om swimmingpoolen är helt algfri – sätter man till 50 ml (1/2 dl) per 10 kubikmeter (10.000 liter) vatten i bassängen.

Detta fungerar bara i swimmingpool för människor. För fisk och vattenlevande organismer är Bensaltensid ytterst giftigt. Så det fungerar inte i akvariet eller guldfiskdammen, fisken dör. Bensaltensid skall endast användas mot alger i swimmingpool, ej i akvarium och liknande.