Svarta Prickar (Claudiosporium) är ett svart mögel av värsta sort. Det är fult och gör ofta mycket svåra angrepp. Möglet angriper sprickor i färgen och kan även krypa in under färgen. Därefter fungerar möglet så att det tar upp vatten och håller sig fuktigt. I vissa fall transporteras vatten in under färgen och träet angrips. I allvarliga fall blir man tvungen att ta bort färg och måla om. Svarta prickar sätter sig på färgen och i sprickorna på färg utomhus. Det är svarta prickar som brukar göra vita bryggor och verandor så fula. Möglet är så agressivt att man får blanda en lösning på 2,7% i stället för 1,6% och gnugga eller borsta in det i ytan.

Bensaltensid fungerar mot svarta prickar på träfasader, trästaket och alla målade ytor utomhus. Inga byggnadsmaterial påverkas negativt. Fungerar på alla typer av färg.

Förebygg Svarta prickar – Claudiosporium
Är Du idag fri från svarta prickar? Behandla då genom att spruta på. 1,6%-ig lösning räcker som skydd, om färgen är helt oangripen. Ger då även skydd mot alger, mögel, lavar och annan påväxt.

Stoppa Svarta prickar – Claudiosporium – tillfälligt
Har Du redan fått ett angrepp men har inte tid att åtgärda det?
Det finns inte tid att vänta. Spruta på en 4%-ig lösning, det stoppar 99% av all tillväxt och 100% av all utbredning – tills Du får tid att åtgärda dom svarta prickarna (Claudoisporium möglet). Du måste få stopp för annars kan det bli mycket dyra skador.

Behandla Svarta prickar – Claudiosporium
Före behandling så täck över blommor i närheten med byggplast. Dom kan annars gulna eller skadas av bensaltensiden.

Lägg på 2,7%-ig lösning (54 ml bensaltensid 50% per liter vatten) med borste eller kraftig pensel. Gnugga ytorna med skurborste på skaft eller annan borste. Låt verka minst 2 dygn.

Efter minst 2 dygn så blöta ytorna med vatten. Tvätta ytorna med med underhållstvätt eller 1,6%-ig lösning av bensaltensid. Skall ommålning ske så använd målningstvätt.

Blanda bensaltensid i färgen, lättast i vattenbaserad färg. Därefter har Du skydd i minst 4 år, troligen mycket längre. Eller spruta utanpå färgen när Du målat, snabbt gjort med en ryggspruta.

Behandlingen kan behöva upprepas 2 eller flera gånger vid svåra angrepp. Alla svarta prickar måste bort. Skrapa bort färgen på en yta av 10 x 10 cm och kontrollera att svartmöglet inte finns under färgen. I så fall så tag hjälp av saneringskonsult eller målerifirma.

Förebygg alltid Svarta prickar – Claudiosporium
Finns svarta prickar i Ditt område så behandla i förebyggande syfte. Ser Du någon som sprutar bort svarta prickar, lavar, alger, mossa eller liknande med högtryckstvätt inom 3 kvarters avstånd – behandla.

Sporer sprider sig i luften och infekterar hundratals meter och ibland längre. Bästa medlet mot dom otäcka svarta prickarna är att aldrig få dom.

Ett annat namn på Bensaltensid är Bensalkonklorid, bekvämaste och troligen billigaste inköpsstället är på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid