Bensalkonkloridlösning 4% i vatten (80 ml ren 50% bensalkonklorid per liter vatten) är det enklaste sättet hur man skyddar sig mot mögel – med långtidseffekt. Effektivt mot mögel, alger, blånad, mot svampsporer på alla byggnadsmaterial.

På vindar och i krypgrunder, källare, badrum, väggar och bjälklag. Påföres med roller, bestrykning eller spruta och påväxten dör omgående, varefter man får ett skydd med långtidseffekt. Tar även bort lukt av mikrobiell påväxt. Bensalkonklorid kan användas i förebyggande syfte och har långtidseffekt, även mot alger.

Bensalkonklorid köps som bekämpningsmedel i färghandel. Där finns också finna anvisningar hur man använder det. Det finns också mycket tips på Internet. Viktigast av allt är att skydda ögonen.

Använd helst skyddsglasögon och peta aldrig i ögonen under arbetet. Använd skyddshandskar och vid sprutning inomhus, andningsskydd. Tvätta händerna och duscha efteråt. Enklast är att läsa skyddsföreskrifterna och instruktionerna för något av de bekämpningsmedel som säljs. Man köper ofta en 8%-ig lösning.

Bensalkonklorid är också ett konserveringsmedel och en kemikalie med många användningsområden, från ögondroppar, medicin till att blanda i cement som skydd mot påväxt, mögel och alger med extrem långtidseffekt.

Som tensid (bensaltensid) kan man köpa bensalkoniumklorid ren. Det är då en 50%-ig lösning i stället för 5-8% och varar mycket längre.

Priset blir bara 1/4 av vad det kostar som bekämpningsmedel när man räknar om till utspädd brukslösning. På Internet kan man beställa bensalkoniumklorid fraktfritt från Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid.