Bensalkonklorid är en ny, biologiskt nedbryttbar träskyddskemikalie som används för algbekämpning och mot mögel. Mycket enkel att använda, man sprutar med en ogrässpruta, penslar, doppar eller rullar med en lösning av 1,6% bensalkonklorid och vatten. Sedan är det klart.

Man kan enkelt och billigt förstärka skyddet i tryckimpregnerat trä med en enkel påsprutning av denna träskyddskemikalie. Innan man målar trä utomhus – nytt eller gammalt – så sprutar man på denna träskyddskemikalie. Då har man inbyggd algbekämpning och skydd mot mögel, påväxt, bakterier, lavar och mossa i 4 år framåt.

Förut omöjliga uppgifter – som att hålla trästaket, husfasader och plank nära vattenbryn fria från alger och mögel, är nu enkelt. Spruta ytan med en ogrässpruta precis tills det börjar rinna, sedan är det klart.

Med en ryggspruta algbekämpar man ett långt plank på en kafferast. Bör alltid göras före målning. Bensalkonklorid kan också blandas i färg för att öka skyddet, det finns beskrivet på annan plats på denna websajt.

Träskyddskemikalien bensalkonklorid är ett biologiskt nedbrytbart konserveringsmedel som man kan köpa i allmän handel. Det är mig veterligt billigast på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid.

Då säljs det som kemikalie och är koncentrerat, en lösning på 50%. Priset blir 1/4 av vad det kostar som algbekämpningsmedel. Därför brukar det deklararas under något annat namn som verksam beståndsdel, t exempel synonymen N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10) i olika bekämpningsmedel.