Mejeri, bryggeri och livsmedelsinsdustri använder Bensaltensid för rengöring. Bensaltensid finns under olika varumärken. Tillverkaren har spätt ut med vatten, satt på egen etikett som hemlighåller det verkliga innehållet och mångdubblat priset. Det är enklare att använda ren bensaltensid (50% koncentrat) direkt.

Mejerier, bryggerier och livsmedelsindustri måste hålla efter bakterier. Mejeriprodukter är extremt känsliga för infektion och inom livsmedelsindustrin finns många olika bakterier, varav de mest kända är salmonella och listeria. Både salmonella och listeria smittar genom hantering av livsmedel, från livsmedel till livsmedel. Bensaltensiden dödar ett brett spektrum av mikroorganismer och fungerar mycket bra mot dessa bakterier.

Utrustning, blandningskärl, tankar, bord, behållare, ja i princip allt tvättas medf en lösning på 200 ppm (0,4 ml per liter, 4 ml per 10 liter, 40 ml per 100 liter) bensaltensid 50%. Man eftersköljer med vatten. När det slutat skumma om man sköljer rent med ljummet vatten är det klart.

De små mängder bensaltensid som kan finnas kvar på i porerna på bord, golv och utrustning efter rengöring fungerar dessutom förebyggande mot bakterier och alla typer av påväxt.

Denna lösning kan dessutom användas i sprutflaska på mejeri, restaurang, storkök och industri. Rengör och decinfincerar i ett svep.