Köp bensalkonklorid billigt och betala bara 1/4 av priset. När bensalkonklorid säljs som bekämpningsmedel i utspädd form (vanligen utspätt över 6 ggr till en 8%-ig lösning, ren benzalkonklorid är en 50%-ig lösning) så ökar priset 4 ggr eller mer.

För att man inte skall lista ut att det är bensalkonklorid så döljer man namnet med någon obegriplig synonym som kvartär ammoniumförening, katjontensid eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid (C8-C10). Fantasin är stor här.

Den som vet vad det är kan köpa bensalkoniumklorid som en kemikalie istället, t. ex. på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid. Där heter den kort och gott Bensaltensid och man sparar ca 75% av priset!