Bensalkonklorid är den verksamma beståndsdelen i en ny generation mögelbekämpningsmedel.

Man använder mögelbekämpningsmedel inomhus, men också utomhus på fasader, plank, väggar och tak.

Skyddar också mot alger, lavar, mossor och annan påväxt och ger ett långtidsskydd. Biologiskt nedbrytbart. Används som 4%-ig lösning och köps som bekämningsmedel under många namn.

Sök på Internet, det finns mycket information. För att dölja att den verksamma beståndsdelen är ett enkelt konserveringsmedel som kan köpas fritt (50%-is lösning) för en 1/4 av priset, bl. a. på <Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid så kallar man bensalkonklorid för en av sina synonymer, N-Alkybensyldimetylammoniumklorid eller kvartär ammoniumförening.